FM: (Geen Freq.)

Oer Use, 

Wij zijn de Westereender piraten, sinds 2020 maken wij radio voor Friesland. Bij ons hoor je de echte platen, en hoor je gezellige klankjes uit de regio. Wij zijn de Westereender piraten en maken radio vanuit het hart van de Friese Wouden. 

Klopt de informatie niet? 

Klopt de door ons opgeschreven informatie niet of niet meer? 

Neem dan contact op. dan kunnen wij het aanpassen!