FM: 106.3 MHz. (Friesland)

Profiel.wp>sjoerdgjalt


Sjoerd Gjalt de Vries

Sjoerd is sinds 12 December de zenderbaas van de westereender piraten.