FM: (Geen Freq.)

Profiel.wp>sjoerdgjalt


Sjoerd Gjalt de Vries

Sjoerd is sinds 12 December de zenderbaas van de westereender piraten.